Akteau Kulturekonomi är din ekonomiavdelning i fickformat. Vi är ett projekt inom ramen för Loco Worlds verksamhet och har varit verksamma sedan 2004. Vi har stor erfarenhet av kulturekonomi framförallt i ideella föreningar, kulturprojekt, enskilda firmor och aktiebolag. Vårt fokus är konstformerna dans och teater, men vi har även erfarenhet från annan kulturverksamhet såsom filmproduktion och design. Akteau vill fylla ett behov hos de fritt utövande konstnärerna i Sverige att få professionell hjälp och stöd med redovisnings- och ekonomifrågor, företagsbildning och skattefrågor.

Akteau Kulturekonomi hjälper er med allt från bolagsbildning och löpande bokföring till årsbokslut och deklaration. Vår målsättning är att skapa kontroll och kvalitet som ger dig som kund trygghet. Vi arbetar med SPCS Visma vilket är ett flexibelt datorprogram lätt att anpassa till ert företag.

När ni lämnar den löpande bokföringen till oss ser vi till att redovisningen följer gällande lagar och förordningar. Vi följer våra kunder under en lång process i dess behovskedja och vi är experter på de förutsättningar som gäller i en blandekonomi där kulturanslag är en del av intäktssidan, men vi arbetar även med traditionella företagskunder. Vi har stor erfarenhet av kulturbranschens speciella förutsättningar och är experter på det som gäller vid internationellt samarbete och turnéverksamhet.

AKTEAU KULTUREKONOMI arbetar ständigt med att slimma sina processer och skapa effektiv ekonomikontroll så att kunderna kan använda så mycket resurser som möjligt till det energikrävande konstnärliga arbetet. En stor del av AKTEAU KULTUREKONOMIS profil är den branschspecifika ekonomiska supporten-rådgivningen. Det är hjärtat i verksamheten.

Välkommen att kontakta oss om allt som rör ditt företags ekonomi.
kulturekonomi@akteau.se

Vi på AKTEAU KULTUREKONOMI:

Vi som arbetar tillsammans med dig gällande din redovisning utifrån dina behov är:
Helena Hernblad redovisningsekonom, ombildar företag, gör deklarationer och bokslut och är övergripande ansvarig för konorets kunder.
Linda Heggestad redovisningsassistent, arbetar med bokföring och allt som hör till den löpande redovisningen, löner och betalningar.
Åsa Edgren, Loco Worlds VD och ägare, ytterst ansvarig för AKTEAU KULTUREKONOMIS verksamhet.

Här hittar du oss:

Vi finns där du finns och arbetar med molntjänster för leverans av underlag och rapporter i mycket av arbetet. Akteau Kulturekonomi har sina lokaler inrymda på FÖRETAGARCENTRUM i Sickla, Nacka, granne till DIESELVERKSTADEN.
Vi arbetar både med kunder som har sin bas i Stockholm såväl som övriga landet. Våra elektroniska tjänster gör det smidigt att samarbeta med oss oavsett var man har sin geografiska hemvist. Vill du boka ett fysiskt möte med oss så mejla kulturekonomi@akteau.se.

Kontakta oss:

AKTEAU Kulturekonomi
Järnvägsgatan 36
SE-131 54 Nacka

Tel: 073 324 11 14
Epost: kulturekonomi@akteau.se

Kunder hos AKTEAU KULTUREKONOMI 2019

Aktiebolag
LOCO WORLD AB
MISCELLANEOUS AB/ MARIA NAIDU
ALONI & BRUMMER PRODUCTIONS AB
GH PRODUKTIONER AB/Gunilla Heilborn
GRUNDEMARK CONSULTING AB
NORDIC BAROQUE DANCERS AB
INSIGHT AB

Handelsbolag
PERSSON & FLORIN HB/ Bodil Persson och Magnus Florin

Egen Firma
Koreograf LINA PALMGREN/ Kai-en
SARA STENVALL, Stylist, Inredare, Dekoratör
SIMON KEY BERTMAN TEXTILE DESIGN & ART
ISRAEL ALONI EGEN FIRMA
FIRMA CHRISTINA ERIKSSON FREDRIKSSON
PAVLE HEIDLER
PER MARKUS HEGGESTAD
CHRISTOFER FREDRIKSSON
MIRKO VARANO

Ideell förening
DANSKONST I NORR/NOMODACO
GLOBAL ART COLLABORATIONS
SITE
ANRIKNINGSVERKET/NORBERGFESTIVALEN
Il DANCE IDEELL FÖRENING

Ekonomisk förening
SLÄKTET EKONOMISK FÖRENING
TURTEATERN

ABONNEMANG

Abonnemang AKT I enskild firma/ideell förening -1 030kr/ månad (12 360 kr/år)
Baspaket AKT 1 enskild firma är AKTEAUs minsta paketlösning till fast pris. I abonnemanget ingår bokföring av hög kvalitet och alla måsten för dig som driver din kulturverksamhet via en enskild firma. Du behöver inte bekymra dig om redovisning av moms, årsbokslut, inkomstdeklaration och annat. Det sköter vi åt dig. I tjänsterna ingår också att vi påminner dig om andra viktiga saker rörande ditt företag.
I paketet ingår:

 • Löpande bokföring månadsvis
 • Rapportering av moms
 • Årsbokslut
 • Inkomstdeklaration

Paketet kan köpas av dig som uppfyller följande krav:

 • Högst 10 kundfakturor per månad
 • Högst 15 leverantörsfakturor per månad
 • Högst 20 övriga verifikationer per månad*
 • inga anställda
 • max två bankkonton

* Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar, tänk på att bokföring av moms och skatter normalt tar 3-4 verifikationer/månad.

Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skulle vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport. Dessa fakturerar vi timmesvis enligt gällande prislista.

Abonnemang AKT II aktiebolag – 1 733 kr/månad (20 796 kr/år)
AKT 2 är vårt minsta paket för aktiebolag till fast pris anpassat för aktiebolag. I paketet ingår bokföring av hög kvalitet och alla krav för dig som driver ett litet aktiebolag. Du behöver inte bekymra dig om redovisning av moms och arbetsgivaravgifter, årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration och annat. I tjänsterna ingår också att vi påminner dig om andra viktiga saker rörande ditt företag.
I paketet ingår:

 • Löpande bokföring månadsvis
 • Lönehantering (lönespecifikationer, kontrolluppgifter mm)
 • Rapportering av moms och arbetsgivaravgift
 • Bokslut/Årsredovisning
 • Biträde vid årsstämman (protokoll och fastställelseintyg)
 • Inkomstdeklaration

Abonnemang AKT II kan köpas av dig som uppfyller följande krav:

 • Högst 10 kundfakturor per månad
 • Högst 15 leverantörsfakturor per månad
 • Högst 20 övriga verifikationer per månad*
 • Högst två anställda eller motsvarande årsverken
 • max två bankkonton

* Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar,tänk på att bokföring av lön, moms och skatter normalt tar 5-6 verifikationer/månad.

Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skull vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport eller hjälp med din privata inkomstdeklaration.

Abonnemang AKT III – 3 068 kr/månad (36 816 kr/år)
Abonnemang AKT III är för dig som driver ett litet aktiebolag men där vårt Abbonnemang AKT II inte riktigt räcker till. Tjänsterna och kvalitén är den samma men du kan nu ha upp till tre anställda och betydligt fler verifikationer och fakturor både in och ut.
I abonnemanget ingår:

 • Löpande bokföring månadsvis
 • Lönehantering (lönespecifikationer, kontrolluppgifter mm)
 • Rapportering av moms och arbetsgivaravgift
 • Bokslut/Årsredovisning
 • Biträde vid årsstämman (protokoll och fastställelseintyg)
 • Inkomstdeklaration

Abonnemanget kan köpas av dig som uppfyller följande krav:

 • Högst 15 kundfakturor per månad
 • Högst 20 leverantörsfakturor per månad
 • Högst 30 övriga verifikationer per månad*
 • Högst tre anställa
 • Max två bankkonton

* Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar, tänk på att bokföring av lön, moms och skatter normalt tar 5-6 verifikationer/månad.

Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skulle vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport. Dessa fakturerar vi timmesvis enligt gällande prislista.

LÖPANDE TIMDEBITERING

Löpande bokföring: 570 kr per tim
Lönehantering: 570 kr per tim
Fakturering: 570 kr per tim
Betalningar: 570 kr per tim
Bankkontakter, upplägg konton o d. 570 kr per tim

Timarvode kvalificerad rådgivning: 680 kr per tim
Företagsbildning 680 kr per tim
Deklaration 680 kr per tim
Bokslutsarbete 680 kr per tim

Visma Eekonomi
En lösning där du själv sköter bokföringen, vi finns med som stöd samt gör bokslut, deklaration och årsredovising om så önskas.
Bokslut utan årsredovisning 4 000 kr.
Bokslut, årsredovisning och deklaration 5 500 kr.

Vi arbetar i Ekonomisystemet VISMA 2000, Visma lön 600 och Visma eEkonomi

Löneutbetalningar
Löpande bokföring
Månadsavstämningar
Fakturering
Påminnelser

Bankkontakter
Revisorskontakt
Kontrolluppgifter
Upprättande av Handkasseredovisningsrutiner
Bokslut/Årsredovisning
Deklaration
Försäkringsupphandling
Personalhandläggning och regelverk
Kontakter med Skattemyndigheten
Rapporter
Upprättande av kontoplan
Upprättande av resultatenheter
Bolagsuppstarter samt rådgivning kring Ideella föreningar och Enskild Firma.

Alla priser är angivna exklusive moms