Knapp 2

Akteau Kulturekonomi är din ekonomiavdelning i fickformat. Vi är ett projekt inom ramen för Hernblad Redovisning ABs verksamhet och har varit verksamma sedan 2004. Vi har stor erfarenhet av kulturekonomi framförallt i ideella föreningar, kulturprojekt, enskilda firmor och aktiebolag. Vårt fokus är konstformerna dans och teater, men vi har även erfarenhet från annan kulturverksamhet såsom filmproduktion och design. Akteau vill fylla ett behov hos de fritt utövande konstnärerna i Sverige att få professionell hjälp och stöd med redovisnings- och ekonomifrågor, företagsbildning och skattefrågor.


Akteau Kulturekonomi hjälper er med allt från bolagsbildning och löpande bokföring till årsbokslut och deklaration. Vår målsättning är att skapa kontroll och kvalitet som ger dig som kund trygghet. Vi arbetar med SPCS Visma vilket är ett flexibelt datorprogram lätt att anpassa till ert företag.
När ni lämnar den löpande bokföringen till oss ser vi till att redovisningen följer gällande lagar och förordningar. Vi följer våra kunder under en lång process i dess behovskedja och vi är experter på de förutsättningar som gäller i en blandekonomi där kulturanslag är en del av intäktssidan, men vi arbetar även med traditionella företagskunder. Vi har stor erfarenhet av kulturbranschens speciella förutsättningar och är experter på det som gäller vid internationellt samarbete och turnéverksamhet.

AKTEAU KULTUREKONOMI arbetar ständigt med att slimma sina processer och skapa effektiv ekonomikontroll så att kunderna kan använda så mycket resurser som möjligt till det energikrävande konstnärliga arbetet. En stor del av AKTEAU KULTUREKONOMIS profil är den branschspecifika ekonomiska supporten-rådgivningen. Det är hjärtat i verksamheten.
Välkommen att kontakta oss om allt som rör ditt företags ekonomi. kulturekonomi@akteau.se

Vi på AKTEAU KULTUREKONOMI:
Vi som arbetar tillsammans med dig gällande din redovisning utifrån dina behov är:
Helena Hernblad redovisningsekonom, ombildar företag, gör deklarationer och bokslut och bör huvudansvar för er kunder.
Linda Heggestad redovisningsassistent, arbetar med bokföring och allt som hör till den löpande redovisningen, löner och betalningar.
Här hittar du oss:
Vi finns där du finns och arbetar med molntjänster för leverans av underlag och rapporter i mycket av arbetet. Akteau Kulturekonomi finns att besöka nära Globen och Gullmarsplan.
Vi arbetar både med kunder som har sin bas i Stockholm såväl som övriga landet. Våra elektroniska tjänster gör det smidigt att samarbeta med oss oavsett var man har sin geografiska hemvist. Vill du boka ett fysiskt möte med oss så mejla kulturekonomi@akteau.se.

Kontakta oss:
AKTEAU Kulturekonomi
c/o Hernblad Redovisning AB
Skulptörvägen 26
SE-121 43 Johanneshov
Tel: 070 734 68 40 
Epost: kulturekonomi@akteau.se alternativt info@hernbladredovisning.se

Kunder hos AKTEAU KULTUREKONOMI 2022
Aktiebolag
LOCO WORLD AB
GH PRODUKTIONER AB/Gunilla Heilborn GRUNDEMARK CONSULTING AB INSIGHT AB
Handelsbolag
PERSSON & FLORIN HB/ Bodil Persson och Magnus Florin
Egen Firma
Koreograf LINA PALMGREN/ Kai-en
SIMON KEY BERTMAN TEXTILE DESIGN & ART
PAVLE HEIDLER
PER MARKUS HEGGESTAD
CHRISTOFER FREDRIKSSON
MIRKO VARANO
Ideell förening
DANSKONST I NORR/NOMODACO SITE
ANRIKNINGSVERKET/NORBERGFESTIVALEN
Ekonomisk förening
TURTEATERN

ABONNEMANG
Abonnemang AKT I enskild firma/ideell förening - 2500/ månad (30 000 kr/år)
Baspaket AKT 1 enskild firma är AKTEAUs minsta paketlösning till fast pris. I abonnemanget ingår bokföring av hög kvalitet och alla måsten för dig som driver din kulturverksamhet via en enskild firma. Du behöver inte bekymra dig om redovisning av moms, årsbokslut, inkomstdeklaration och annat. Det sköter vi åt dig. I tjänsterna ingår också att vi påminner dig om andra viktiga saker rörande ditt företag.
I paketet ingår:
Löpande bokföring månadsvis Rapportering av moms Årsbokslut
Ne-bilaga
Paketet kan köpas av dig som uppfyller följande krav:
Högst 5 kundfakturor per månad
Högst 8 leverantörsfakturor per månad
Högst 10 övriga verifikationer per månad* inga anställda
max två bankkonton
* Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar, tänk på att bokföring av moms och skatter normalt tar 3-4 verifikationer/månad.
Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skulle vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport. Dessa fakturerar vi timmesvis enligt gällande prislista.

Abonnemang AKT II aktiebolag – 4000 kr/månad (48 000 kr/år)
AKT 2 är vårt minsta paket för aktiebolag till fast pris anpassat för aktiebolag. I paketet ingår bokföring av hög kvalitet och alla krav för dig som driver ett litet aktiebolag. Du behöver inte bekymra dig om redovisning av moms och arbetsgivaravgifter, årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration och annat. I tjänsterna ingår också att vi påminner dig om andra viktiga saker rörande ditt företag.
I paketet ingår:
Löpande bokföring månadsvis
Lönehantering (lönespecifikationer, kontrolluppgifter mm) Rapportering av moms och arbetsgivaravgift Bokslut/Årsredovisning
Biträde vid årsstämman (protokoll och fastställelseintyg) Inkomstdeklaration
Abonnemang AKT II kan köpas av dig som uppfyller följande krav: Högst 6 kundfakturor per månad
Högst 7 leverantörsfakturor per månad Högst 15 övriga verifikationer per månad*
Högst två anställda eller motsvarande årsverken max två bankkonton
* Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar, tänk på att bokföring av lön, moms och skatter normalt tar 5-6 verifikationer/månad.
Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skull vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport eller hjälp med din privata inkomstdeklaration.

Abonnemang AKT III – 6000 kr/månad (72 000 kr/år)
Abonnemang AKT III är för dig som driver ett litet aktiebolag men där vårt Abbonnemang AKT II inte riktigt räcker till. Tjänsterna och kvalitén är den samma men du kan nu ha upp till tre anställda och betydligt fler verifikationer och fakturor både in och ut.
I abonnemanget ingår:
Löpande bokföring månadsvis
Lönehantering (lönespecifikationer, kontrolluppgifter mm) Rapportering av moms och arbetsgivaravgift Bokslut/Årsredovisning
Biträde vid årsstämman (protokoll och fastställelseintyg) Inkomstdeklaration
Abonnemanget kan köpas av dig som uppfyller följande krav: Högst 10 kundfakturor per månad
Högst 12 leverantörsfakturor per månad
Högst 15 övriga verifikationer per månad* Högst tre anställa
Max två bankkonton
* Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar, tänk på att bokföring av lön, moms och skatter normalt tar 5-6 verifikationer/månad.
Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skulle vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport. Dessa fakturerar vi timmesvis enligt gällande prislista.

LÖPANDE TIMDEBITERING
Löpande bokföring: 600 kr per tim Lönehantering: 600 kr per tim Fakturering: 600 kr per tim Betalningar: 600 kr per tim
Timarvode bokslut, rådgivning: 720 kr per tim
Företagsbildning 720 kr per tim
Deklaration 720 kr per tim
Bokslutsarbete 720 kr per tim

Visma eEkonomi
En lösning där du själv sköter bokföringen, vi finns med som stöd samt gör bokslut, deklaration och årsredovising om så önskas.
Bokslut utan årsredovisning 4 000 kr.
Bokslut, årsredovisning och deklaration (NE-bilaga vid enskild firma) 6 500 kr.
Vi arbetar i Ekonomisystemet VISMA 2000, Visma lön 600, Visma eEkonomioch Bokio. Kunskap i fortnox finns men är inte byråanslutna 
Löneutbetalningar
Löpande bokföring Månadsavstämningar Fakturering Påminnelser
Revisorskontakt Kontrolluppgifter
Upprättande av Handkasseredovisningsrutiner Bokslut/Årsredovisning
Deklaration
Lönehantering
Kontakter med Skattemyndigheten Rapporter
Upprättande av kontoplan Upprättande av resultatenheter
Bolagsuppstarter samt rådgivning kring Ideella föreningar och Enskild Firma. Alla priser är angivna exklusive moms
AKTEAU KULTUREKONOMI är ett företag inom Hernblad Redovisning AB.